Медийно отразяване

Печатни медии/ PRINT MEDIA:

1. Специализираното висше училище по библиотекознание разкрива филиал на Центъра за продължаващо обучение в Народно читалище “Развитие”. // 7 дни Дряново, № 34, 31 октомври 2008, с. 3.
2. Тодорова, Таня. Нови възможности за обучение на библиотекари-организатори, обслужващи малките общини. // Телеграф, 4 декември 2008, с. 4.
3. Проект BG 2005/017-353.10-01-3.89 “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”. // 7 дни Дряново, № 38, 5 декември 2008, с. 5.
4. Петрова, Ваня. Библиотеката в града – филиал за Североизточния регион. // Дръстър, № 229, 11 декември 2008, с. 2.
5. Ангелова, Росица. Обучават безработни учители за библиотекари. // Силистренски бряг, Год. ІV, бр. 228, 11 декември 2008.
6. Проект “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари-организатори, обслужващи малките общини”. // Елховска дума, № 23, 22 декември 2008, с. 2.
7. НЧ „Развитие” и СВУБИТ започнаха обучение на библиотекари в Дряново”. // 7 дни Дряново, № 4, 20 февруари 2009, с. 5.
8. Обучават за библиотекари в Елхово. // Елховска дума, № 6, 18 март 2009, с. 3.
9. Днес в НЧ „Развитие” връчват Удостоверенията на завйршилите курсисти за „библиотекари-организатори” в малките общини. // 7 дни Дряново, № 11, 17 април 2009, с. 4.
10. Библиотекари-организатори за малките общини. Прес-съобщение : На 17 април от 11.00 ч. бяха връчени удостовереният на завършилите курсисти за „библиотекари-организатори” от гр. Елхово. // Елховска дума, № 9, 29 април 2009, с. 4.
11. Тодорова, Таня. Библиотекари-организатори за малките общини : СВУБИТ осъществи проект по програма ФАР. // За буквите – О писменахъ, Год. ХХХІ, 2009, № 30, с. 29.
12. Стойкова, Добринка. Проектът “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини” – концепция, постижения, резултати, перспективи. // Читалищен мениджмънт, Год. 2, Бр. 2 /6/, 2009, с. 10-17.

Електронни медии/ ELECTRONIC MEDIA:

ТV STATIONS:
1. Областна ТV Габрово кабел, 5.12.2009 г., 20.00 ч., Новинарска емисия – 3 минутен анонс на проекта.
2. Кабелна телевизия "Странджа", Елхово, 9.12.2008 г., 20.00 ч. Съобщение за проекта в емисия “Новини”.
3. Кабелна телевизия "Странджа", Елхово, 13.03. 2009 г., Репортаж с интервю от доц. д-р Добринка Стойкова – преподавател и с курсисти. Читалище “Развитие”, гр. Елхово.
RADIO STATIONS:
1. Радио "Фокус" - Варна, 27 февруари 2009, 10.46 ч.
Разширен репортаж с анонс: 10 безработни учители в Дулово се преквалифицират в библиотекари по проект по програма ФАР. (Репортер: Ивелина Иванова, интервю с Нина Димитрова – организационен секретар, гр. Дулово).
2. Радио "Рая", гр. Дулово. 08.12.2008 г. Анонси за проекта в две информационни емисии за регионални вести в 9.00 и 18.00 часа.
3. Радио "Шумен". 08.12.2008 г. Съобщение за проекта в емисии за регионални новини.
4. БНР, програма “Хоризонт”. 29.05.2009 г. Телефонно интервю с Таня Тодорова – PR на проекта.

INTERNET WEB-SITES, ELECTONIC EDITIONS etc.

1. Сайт на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) www.svubit.org /текуща информация/
2. Асоциация на университетските библиотеки: www.aub-bg.org /текуща информация/
3. Сайт на община Дулово http://www.dulovo.info/, стр. 6 – Рубрика "Новини"
4. Сайта на община Дулово http://www.dulovo.info/. Библиотеката в града – филиал за Североизточния район. /Публикувано на 10.12.2008 г., видяно на 06.01.2009 г./
5. Сайт на община Елхово http://www.elhovobg.org/news/. В рубриката „Новини от общината и региона”. Обучават за библиотекари в Елхово. /Публикувано на 18.03.2009 г./