Екип по проект BG 2005/017-353.10-01-3.89 “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”

Имена / Институция/Позиция в проекта

Ръководен екип на проекта
Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Ръководител на проекта (СВУБИТ)
Таисия Владимирова – Счетоводител на проекта (СВУБИТ)
Доц. д-р Добринка Стойкова – Модератор (СВУБИТ)
Доц. дфн Иванка Янкова – Координатор (АУБ)
Диана Димитрова – Координатор регионални дейности
Димитър Кътовски – Уеб-дизайн, развитие и поддържане на сайта на проекта (АУБ)
Гл. ас. д-р Таня Тодорова – PR Manager (АУБ)
Цветелина Димитрова – Консултант по бизнес стратегия (АУБ)
Доц. д-р Ирена Петева – Научен координатор за образователното съдържание и публикациите по проекта (СВУБИТ)
Зоя Георгиева – Специалист по предпечатна подготовка на изданията (АУБ)

Административен екип
Десислава Атанасова Атанасова - организационен секретар Дряново
Нина Димова Димитрова – организационен секретар Дулово
Христина Тодорова Иванова - организационен секретар Елхово
Доц. д-р Иванка Павлова (Компютърно оборудване и поддръжка) (СВУБИТ)
Златоела Новкова - (Сдружение на софийските народни читалища)

Преподаватели:
Доц. д-р Добринка Стойкова - Преподавател, Директор на ЦПО на СВУБИТ
Николай Дойнов - Сдружение на софийските народни читалища
Доц. д-р Нели Костова – СВУБИТ
Доц. д-р Драгомир Паргов – СВУБИТ
ас. Катя Рашева – СВУБИТ
Доц. д-р Евгени Сачев – СВУБИТ
ас. Светлана Шапкалова – СВУБИТ
Доц. д-р Евгения Русинова - СВУБИТ
Доц. д-р Бонка Хинкова – СВУБИТ
Доц. д-р Тодор Тодоров – СВУБИТ
Доц. д-р Иванка Янкова – СВУБИТ и АУБ
ас. Елена Игнатова – СВУБИТ
ас. Пламена Златкова – СВУБИТ
гл. ас. д-р Таня Тодорова – СВУБИТ и АУБ
Румелина Василева – преподавател от АУБ
Силвия Станчева – преподавател от АУБ
Димитър Кътовски - преподавател от АУБ