Ресурси

  • Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ)
    http://www.svubit.org/
  • Асоциация на университетските библиотеки
    http://aub-bg.org/