Участници

 • Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ)
  http://www.svubit.org/
 • Партньори:

 • Асоциация на университетските библиотеки
  http://aub-bg.org/
 • Сдружение на софийските народни читалища
 • Читалище "Развитие" - гр. Елхово
 • Читалище "Н. Й. Вапцаров" - гр. Дулово
 • Читалище "Развитие" - гр. Дряново