Продължаващо обучение за
"библиотекари - организатори",
обслужващи малките общини

Учебни центрове

  • Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) – Център за продължаващо обучение (ЦПО)
  • Читалище "Развитие" - гр. Елхово
  • Читалище "Н. Й. Вапцаров" - гр. Дулово
  • Читалище "Развитие" - гр. Дряново