Продължаващо обучение за
"библиотекари - организатори",
обслужващи малките общини

Подбор на обучаваните

Проведени процедури за подбор на обучаваните в ДБТ София-град на 05.02.2009 г., ДБТ Елхово на 10.02.2009 г., ДБТ Габрово, филиал Дряново на 17.02.2009 г., ДБТ Дулово на 20.02.2009 г.