Продължаващо обучение за
"библиотекари - организатори",
обслужващи малките общини

Учебен график

    Обучения:
  • София 16.02.2009 г. – 10.04.2009 г.
  • Дряново, Дулово и Елхово – 23.02.2009 г. – 17.04.2009 г.