Продължаващо обучение за
"библиотекари - организатори",
обслужващи малките общини

Преподаватели по проект BG 2005/017-353.10.01-3.89 “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”

Преподаватели:
Доц. д-р Добринка Стойкова - СВУБИТ
Доц. д-р Евгения Русинова - СВУБИТ
Доц. д-р Нели Костова – СВУБИТ
Доц. д-р Драгомир Паргов - СВУБИТ
Доц. д-р Евгени Сачев – СВУБИТ
Доц. д-р Бонка Хинкова – СВУБИТ
ас. Катя Рашева – СВУБИТ
ас. Светлана Шапкалова - СВУБИТ
Доц. д-р Тодор Тодоров – СВУБИТ
Доц. д-р Иванка Янкова – СВУБИТ и АУБ
ас. Елена Игнатова – СВУБИТ
ас. Пламена Златкова – СВУБИТ
Гл. ас. д-р Таня Тодорова – СВУБИТ и АУБ
Николай Дойнов - преподавател
Румелина Василева – преподавател от АУБ
Силвия Станчева – преподавател от АУБ
Димитър Кътовски - преподавател от АУБ
Мариана Петева - преподавател от АУБ