Продължаващо обучение за
"библиотекари - организатори",
обслужващи малките общини

Учебни материали

Наръчник по информационна компетентност Наръчник по информационна компетентност
Съставител: Иванка Павлова

» Съдържание
Добри библиотечни практики Добри библиотечни практики
Съставител: Таня Тодорова

» Съдържание
Връзки с обществеността и промоционални техники Връзки с обществеността и промоционални техники
Съставител: Иванка Янкова

» Съдържание