НОВИНИ

За проекта

29/05/2009
10.30 ч., Столична библиотека, зала „Надежда“.
Семинар по проекта. Представяне и популяризиране на резултатите от проекта. Презентация на сайта на проекта. Дискусия за бъдещо развитие. Повече...
16/04/2009
11.00 ч., зала 22, СВУБИТ. Тържествено връчване на удостоверенията на 20-те курсисти, обучавани в ЦПО на СВУБИТ.

От партньорите

17/04/2009
11.00 ч., Читалище “Развитие”, гр. Елхово
Тържествено връчване на удостоверенията на 10-те курсисти, обучавани по проекта.
17/04/2009
11.00 ч., Читалище “Никола Й. Вапцаров”, гр. Дулово
Тържествено връчване на удостоверенията на 10-те курсисти, обучавани по проекта.
17/04/2009
11.00 ч., Читалище “Развитие”, гр. Дряново
Тържествено връчване на удостоверенията на 10-те курсисти, обучавани по проекта.

Продължаващо обучение за
"библиотекари - организатори",
обслужващи малките общини

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС